Eric Kluitenberg on 30 Sep 2000 17:25:39 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reminder- volgend weekeinde: net.congestion -> alleprogrammadetails nu on-line


[english version below]


net.congestion - International Festival of Streaming Media

De Balie, Paradiso, Melkweg, radioqualia, De Waag, Montevideo/TBA

Amsterdam 6 - 8 oktober 2000


Met een totaal "media environment" gecre-eerd door het
kunstenaarscollectief Zadruga opent op vrijdag 6 Oktober in De Balie in
Amsterdam het festival net.congestion. Het festival biedt een publiek
podium aan de veelheid aan artistieke en maatschappelijke initiatieven die
in de afgelopen jaren rond streaming media (=nieuwe uitzendvormen via het
internet) zijn ontstaan. Het panorama strekt zich uit van geluids- en
mediakunst tot techno en clubcultuur, van activisme en wereldwijde media
campagnes tot nieuwe vormen van documentaire en film die via het internet
worden verspreid. Het festival wil voor het eerst een internationaal
ontmoetingspunt tussen deze traditioneel gescheiden operende disciplines
creŽren.

net.congestion is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van een
brede coalitie van Nederlandse en internationale culturele organisaties,
kunstenaars en mediatactici. De belangrijkste locaties voor het festival
zijn De Balie, Paradiso en De Melkweg. Het Nederlands Instituut voor
Mediakunst - Montevideo/TBA en de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
(De Waag) fungeren daarnaast als workshop locaties.

Het programma omvat concerten, performances, club events, publieke
presentaties en debatten, workshops en seminars
- de 'Media Bank', een doe-het-zelf media ruimte en ontmoetingsplek
- de walk-in studio's die het publiek de gelegenheid bieden de kunstenaars
en technici aan het werk te zien en direct bij de live programma's te zijn
terwijl ze worden gemaakt.

Een groot deel van het festival vindt daadwerkelijk in de media plaats:
live verbonden met diverse locaties wereldwijd via het internet, radio,
televisie en satelliet en elke andere hybride schakeling die het festival
weet te realiseren.


* Programma-informatie:

Alle details over het programma, informatie over deelnemende kunstenaars &
mediamakers, links naar tientallen geselecteerde streaming media projecten
en de toegangspoort tot de talloze live uitzendingen die tijdens het
festival via het internet zullen plaatsvinden, zijn allen te vinden via de
festival website:

http://net.congestion.org


Enkele hoogtepunten uit het programma zijn:

* "Intellectual Property Stands Trial: The Court Case"
Op Zaterdagmiddag 7 oktober om 16.00 uur wordt de grote zaal van Paradiso
omgetoverd tot een rechtszaal, voor een rechtszaak naar Amerikaans model
(met jury), met echte advocaten, een rechter en diverse expert getuigen. De
aanklagers van Napster, de MP3 cultuur en de vrije informatieverspreiding
in het beklaagdenbankje worden geplaatst en opgeroepen zich te
verantwoorden. Worden in de voortrazende juridische strijd rond napster en
digitaal auteursrecht gerechtvaardigde belangen verdedigd, of staat de
vrijheid van meningsuiting in het digitale domein op de tocht?

* De 'Hybrid Media Show' waar een keur aan projecten de revue passeert die
hybride koppelingen tussen internet en 'oude media' als radio, telefoon en
televisie tot stand brengen.

* Een serie spectaculaire avond en nacht programma's in Melkweg & Paradiso
waarin de live verbindingen met de buitenwereld een centrale rol spelen:
- een zeer internationaal performance programma op zaterdagavond in Melkweg.
- een clubnacht live tussen WMF in Berlijn en Paradiso in Amsterdam, met
Berlijnse DJs van WMF & Tresor.
- Speedy J in Melkweg op zondag
- Bass On-line: Hip Hop & black culture met o.m. live free-style sessies
tussen Amsterdam en het Media Buro in Philadelphia

* Uitgebreide aandacht en kritische reflectie op de florerende internet
campagne strategieŽn, die streaming media als een wereldwijd communicatie
en reportage kanaal inzetten. Naast de onafhankelijke web casters als
Freespeech TV en het Indymedia network wordt een kritsche analyse gemaakt
van de rol en effectiviteit van de anti-globaliseringscampagnes via het
internet en de recente gebeurtenissen in Praag, tijdens de jaarvergadering
van het IMF en de Wereldbank.

* Een debat over on-line documentaires en de invloed van in ternet op het
documentaire genre.

* Een bont geschakeerd panorama van vernieuwende kunstenaars-projecten rond
streaming media in de 'Mediabank'.


Het hele programma wordt live via het internet uitgezonden in samenwerking
met D:on, NOB nieuwe media services, DDS en XS4ALL. De live streams zijn te
vinden via:

http://net.congestion.org/live


net.congestion onderzoekt de mogelijke strategieŽn om vrije ruimte voor
kunst, cultuur en maatschappelijke initiatieven in het nieuwe
medialandschap te vinden en uit te bouwen en laat daarover een reeks
kritische vragen de revue te passeren.


-----------------------
Tickets & prijzen:
-----------------------

Dagkaarten:  f 35,-
Passepartout: f 60,-

Reserveringen:
Kassa De Balie - 020 - 553 51 00

e-mail:  congestion@balie.nl

Of tijdens het festival via de kassa en festival desk in De Balie,
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

http://net.congestion.org


---------------------------------------net.congestion - International Festival of Streaming Media

De Balie, Paradiso, Melkweg, radioqualia, De Waag, Montevideo/TBA

Amsterdam October 6 - 8, 2000


With a "total media environment" created  by the Belgrade artists'
collective Zadruga the international festival of streaming media
net.congestion will be opened in on Friday October 6 in De Balie in
Amsterdam.

The festival will be a showcase of the most exciting and innovative
artistic and tactical streaming media projects from around the globe. The
program includes performances, concerts, club events, public presentations
and debates, the 'Media Bank' (a public do-it-yourself media space),
walk-in studio's that give the audience a chance to see the artists and
technicians at work and interact with the live programs as they are being
made, workshops and seminars. A large part of the festival will actually
happen within the media; on the Internet, in local and national radio
broadcasts, via cable television, satellite, and any other (trans-)
national medium that the festival manages to seize upon.

The main venues will be Paradiso, De Balie and Melkweg, creating a unique
festival infrastructure around the Leidse Plein in the heart of Amsterdam.
Montevideo/TBA - Netherlands Media Art Institute, and the Society for Old
and New Media (De Waag) will act as important workshop locations.


* Program Information:

Constantly updated information about the program, about the participating
artists, media tacticians and initiatives, entrance pages to the festivals
multiple live streams, and background information about and a selected
series of links to innovative streaming media projects can all be found on
the festival web site:

http://net.congestion.org

Some of the highlights of the program include:


* Intellectual Property Stands Trial: The Court Case:
On the Saturday afternoon, October 7, the main hall of Paradiso will be
transformed into a temporary court room. While the legal battles against
Napster, MP3.com, Scour.net and others rage on, the net.congestion festival
wishes to reverse the charges. Who is operating in the public interest here?

As a reply to the legal theatre in court rooms world-wide, net.congestion
holds its own court case, with real lawyers, an Amsterdam judge and a
strictly impartial jury, and puts Intellectual Property on trial.

* The "Hybrid Media Show" which investigates a colourful series of projects
that connect the new streaming media with the old (radio, telephone and
television).

* A spectacular series of evening and night programs all playing with live
connections to the rest of the world, including:
- an international performance program in Melkweg on Saturday
- a club night with live connections between WMF Berlin, and Paradiso
Amsterdam, with Berlin DJs of WMF & Tresor performing in Amsterdam.
- Speedy J in Melkweg on Sunday
- Bass On-Line: Hip Hop & black culture, with a.o. an on-line free-style
session between Paradiso Amsterdam and the Media Buro in Philadelphia.

* A critical examination of the blossoming Internet campaigns, who use
streaming media as world-wide communication and reporting tool. Besides
independent web casters such as Freespeech TV and the Indymedia network, a
critical assessment is made of the role and effectiveness of the
anti-globalisation campaigns and the recent events during the WMF &
Worldbank meeting in Prague.

* A debate about on-line documentaries en de impact of the internet on the
documentary genre.

* An elaborate and diversified program of small scale artists presentations
of challenging artistic projects from around the globe in the Mediabank.


The entire program will be streamed live over the internet in co-operation
with D: on, NOB new media services, DDS and XS4ALL. All live streams can be
accessed via:

http://net.congestion.org/live


net.congestion investigates the possible strategies for creating free
spaces for art, culture and social initiatives in the new media landscape,
and how these can be maintained and extended. The festival will be a
meeting point for various artistic and tactical communities who do not
regularly meet each other. It aims to give new incentives to these
communities, create new lasting structures for co-operation, and encourage
the development of fresh ideas and improved technology in this field.


-----------------------
Tickets & Prices:
-----------------------

Day Tickets:  DFL 35,-
Passepartout: DFL 65,-

Reserve Tickets:
De Balie - 020 - 553 51 00

e-mail:  congestion@balie.nl

Or during the festival via the festival desk in De Balie,
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

http://net.congestion.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).