Icommandeur Commandeur on 19 Sep 2000 15:10:14 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Zaal de Unie: debat In de schaduw van de kunst, I en II


Rotterdam, 18 september 2000

Zaal de Unie
In de schaduw van de kunst, I en II
debat op dinsdag 26 september en dinsdag 3 oktober


Met de pas gestarte voorbereidingen van het Actieplan Cultuurbereik
2001-2004 als concrete aanleiding zijn in Zaal de Unie twee debatten
georganiseerd over de vraag of het marktdenken en het sociaal-democratische
idee van cultuurspreiding te combineren zijn.

De recent verschenen beschouwing In de schaduw van de kunst van
cultuurcriticus Paul Kuypers vormt hierbij het vertrekpunt. Volgens Kuypers
is in het Nederlandse cultuurbeleid sprake van een onvoorwaardelijk
pleidooi voor de markt enerzijds, en aan de andere kant een overheid die
een grote operatie op touw zet om de hogere cultuur te democratiseren en de
massacultuur meer armslag te geven. Kuypers vraagt zich af of het
neoliberale marktdenken en het oude sociaal-democratische ideaal van 'kunst
voor het volk' te combineren zijn. Hij citeert met instemming Jan Cassies,
dat het bij spreiding niet alleen gaat om de democratisering van cultuur
maar om culturele democratie. Voor Kuypers is cultuurpolitiek een
provocerende beweging waarin de codes van het gevestigde bestaan, de
geldende ideologieŽn en de dominante verhouding ter discussie staan. In het
huidige marktmodel, aldus Kuypers, blijft er van deze uitgangspunten niet
veel over.
Kunst die zich niet schikt naar de globale orde van de markt en consumptie,
verdwijnt in dit systeem naar de marge. De paradox van de huidige situatie
is dat de kunst, naarmate zij op grotere acceptatie kan rekenen, ook een
groter risico loopt haar geloofwaardigheid en betekenis te verliezen.
Deze door Kuypers gesignaleerde paradox zal in De Unie worden getoetst aan
de hand van twee concrete cases: Het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004 en
de discussie rond het Centrum voor Beeldcultuur.
Twee vragen staan hierbij centraal: Hoe kan de beleidsmaker omgaan met het
dilemma tussen kritisch elitarisme en het kritiekloze marktmodel? Hoe kan
de kunstenaar omgaan met het dilemma tussen (kritische) marginalisering en
(kritiekloze) inkapseling?
Paul Kuypers opent het debat met een korte uiteenzetting van zijn visie.
MichaŽl Zeeman leidt het debat tussen Dirk Monsma (dir. SKVR), Wim Hamming
(dir. Rotterdam Marketing) en Robert de Haas, (dir. Rotterdamse
Kunststichting).
De Rotterdamse band De Nazaten zorgen voor de nodige muzikale
onderbrekingen, gelardeerd met teksten van filosoof Michel de Certeau.


In het tweede debat op dinsdag 3 oktober zal filosoof Renť Boomkens ingaan
op het democratisch potentieel van nieuwe media. Chris Keulemans leidt een
debat tussen Frans Meijer (projectleider Centrum voor Beeldcultuur, Las
Palmas), Jules van de Vijver (dir. academie St. Joost) en onder voorbehoud
Carolien Nevejan (senior adviseur ICT Onderwijs en ontwikkeling, Hogeschool
Amsterdam)

Deze twee debatten en een debat over het Grote stedenbeleid dat donderdag
19 oktober in het Rotterdams Centrum voor Theater zal plaatsvinden, worden
door de Rotterdamse Kunststichting in het perspectief geplaatst van het
gemeentelijk cultuurdebat. De meningen, visies en conclusies van deze
avonden worden in een debat samengebracht waarna begin 2001 een slotdebat
wordt georganiseerd over het Rotterdams cultuurbeleid dat in de komende
jaren door de gemeenteraad kan worden gevoerd.


Datum: dinsdag 26 september en dinsdag 3 oktober 2000
Plaats: Zaal de Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam
: Cafť De Unie is geopend tijdens de debatten
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: gratis
Reserveren: sterk aanbevolen, 010-4333534  (ma. t/m vr. van 11.00-17.00 uur)
W.W.W.: De agenda van Zaal de Unie is te raadplegen via: http://www.rks.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Commandeur of IebŤl
Vlieg,
010 - 4141666, unie@rks.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).