constant on 18 Sep 2000 12:19:08 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Copy.cult & the original si(g)n-agenda


Title: Copy.cult & the original si(g)n-agenda
Copy.Cult and the original si(g)n
--- 26/09/00 - 30/09/00 ---
--- een project van vzw Constant ---
--- copy.cult@constantvzw.com ---
--- http://www.constantvzw.com/copy.cult ---
Het project Copy.Cult ontleedt de nieuwe context van de intellectuele eigendom in het tijdperk van de kopieercultuur
Media Ruimte, Brussel 2000 Centrum, Schildknaapstrat 50. 1000 Brussel
Agenda
dinsdag 26/09:
What's so right about copyright?
Wat is de rol van het auteursrecht in het licht van de mondialisering van de economie? In welke richting evolueert de Europese wetgeving? Hoe functioneren de maatschappijen die de auteursrechten beheren zoals SABAM in België of ADAMI in Frankrijk, en waarop steunen ze hun legitimiteit?
17 ==> 20u.: Joost Smiers (NL), politicoloog en Directeur van het Research Center van de Kunstenuniversiteit van Utrecht / Suzanne Capiau (B), advocate en Directrice van het Europees Instituut voor Auteursrechten / Séverine Dusollier (B), verantwoordelijke voor het departement Intellectuele Rechten in het Centre de Recherche Informatique et Droit aan de Universiteit van Namen.
20 ==> 21u.: besluiten, debat.
woensdag 27/09:
Who are the pirates?
Zijn de gebruikers van Napster misdadigers? Of zijn de Majors gangsters? Herhaalt zich met Internet de geschiedenis van de vrije radio's?
17.30 ==> 19u.: Richard Barbrook (UK), coördinator van het Hypermedia Research Centre aan de Universiteit van Westminster, pionier bij de piraatzenders in Engeland. En een programmeur van het freenetproject, legt uit hoe dit nieuwe net voor uitwisseling van bestanden anonimiteit toelaat en de wetten over informatie-eigendom omzeilt.
19 ==> 20u.: groepsdiscussies.
20 ==> 21u.: besluiten, debat.
donderdag 28/09:
De General Public Licence als model vd hedendaagse creatie. Hoe bouwt men een licentie op? Hoe wordt een samenwerkingsmodel uit de informaticawereld in het artistieke domein toegepast?
Auteursrechten en podiumkunsten: een algemeen beeld
17.30 ==> 19u.: Antoine Moreau (FR), kunstenaar en initiatiefnemer van de Licence Art Libre / Annabelle Hagman (FR) werkt aan de Berlijnse Humboldtuniversiteit aan een thesis in vergelijkende rechtswetenschappen over de auteursrechten van de choreograaf.
19 ==> 20u.: groepsdiscussies.
20 ==> 21u.: besluiten, debat.
p2/3
vrijdag 29/09:
Hoe evolueert het auteursrecht in een museale context? Tot welke conflicten leidt de confrontatie van intellectuele eigendom met nieuwe technologieën voor de creatie van werken op basis van toe-eigening, citaat, tweede lezing en participatie?
16 ==> 17u.:Esthetica van de Kopie en Pragmatica van de Rechten, Christine Van Assche (FR), hoofd conservator /productrice van de Afdeling Nieuwe Media van het Centre Georges Pompidou (Parijs),
17 ==> 18u.: Voorstelling van de update van de on-line gebrachte Nieuwe Media Encyclopedie, archivering op het net van de videoverzamelingen van het Centre Georges Pompidou (Parijs), het Ludwigmuseum (Keulen) en het Centre Pour l'Image Contemporaine Saint-Gervais (Genève).
Centre Georges Pompidou (Parijs):
-Etienne Sandrin(FR), coordinateur et assistant de collection,
-Laetitia Rouiller(FR), assistante coördinatrice, programmatrice
-Pierre Dos Santos (FR), infographiste.
Ludwigmuseum (Keulen):
-Reinhold Misselbeck (D), conservator van de Afdeling Foto en Video ,
Centre Pour l'Image Contemporaine Saint-Gervais (Genève):
-André Iten (CH)directeur
-Lysiane Lechot-Hirt (CH), coördinatrice.
18 ==> 19u.: Christiane Carlut (FR), hoogleraar videogeschiedenis aan de ERBAN (Nantes), initiatiefneemster van het symposium Copyright-Copywrong.
19 ==> 20u.: Rachel Mader (CH), wetenschappelijke assistente aan het Office Fédéral de la Communication en curator van het project Stolen Ideas.
20 ==> 20.30 u.: Copyright Island, video van Federico Guzman (SP).
20.30 ==> 21.30 u.: besluiten, debat.
zaterdag 30/09:
14 ==> 16u.: besluiten, synthese met de sprekers van 29/09: Christiane Carlut (FR), Christine Van Assche (FR), Reinhold Misselbeck (D), André Iten (CH), Lysiane Lechot-Hirt (CH), Joost Smiers (NL), Suzanne Capiau (B), Séverine Dusollier (B), ...
19 ==> 20.30u.: "What will we do for an encore?", act van Hillel Schwartz, cultuurhistoricus en geassocieerd hoogleraar aan de UC van San Diego, auteur van het boek The Culture of the Copy.
21 ==> 22u.: Radiolab café9, Pierre De Jaeger (B), C-DRIK (B).
Bijlage:
Hillel Schwartz
Een act door de geschiedenis van de kopie heen: van automaten tot déjà-vu, van copyright tot copyleft, van het in kaart brengen van het genoom tot de Caulerpa Toxifolia
constantvzw
rue du fort straat, 5
1060 Brussels
+ 32 2 539 24 67

http://www.constantvzw.com
info@constantvzw.com