Hinde ten Berge on 13 Sep 2000 16:24:34 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Symposium "Privacy in het Digitale Tijdperk"


         A A N K O N D I G I N G      WONDERLAND 2000 # 7:

      PRIVACY IN HET DIGITALE TIJDPERKDe Balie, Grote Zaal, Amsterdam
Woensdag 4 oktober 2000
13:00 -- 17:00Artikel 10 van de Grondwet
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te
  stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
  persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoon-
  lijke levenssfeer in verband met het vastleggen en
  verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen
  op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens
  en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede
  op verbetering van zodanige gegevens.


Naar aanleiding van verschillende ontwikkelingen op het gebied
van wetgeving en privacy organiseert de Vereniging van
Nederlandse Internet Providers NLIP in samenwerking met de
Webgrrls en de Balie het symposium "Privacy in het Digitale
Tijdperk".


Anonimiteit en privacy zijn, evenals interceptie en surveillance,
belangrijke aspecten in een digitale samenleving waarin technisch
gezien alles mogelijk is: overheden en bedrijven kunnen grote
controle op burgers uitoefenen. De behoefte aan informatie over
burgers lijkt alsmaar toe te nemen. Daar tegenover staat echter
de behoefte van de burger aan privacy. Ten dele wordt deze
behoefte gesteund door de overheid: er bestaat een scala aan
wetten die deze privacy moeten waarborgen. Toch heeft de Tweede
Kamer een aantal wetsontwerpen goedgekeurd die opsporing laten
prevaleren boven privacy, en zijn er nog verschillende
wetsontwerpen onderweg.

Zo heeft de commissie ‘Grondrechten in het Digitale Tijdperk’ in
mei 1999 advies uitgebracht aan de regering over mogelijke
aanpassingen van de Grondwet met betrekking tot onder andere
briefgeheim en privacy. Zij schreef in haar rapport: "In zeer
vele en zeer uiteenlopende situaties in het dagelijkse leven
moeten persoonsgegevens worden prijsgegeven. Zonder het
prijsgeven van deze persoonsgegevens kan men niet functioneren.
Absolute anonimiteit is dan ook een illusie, deze bestaat noch in
de fysieke noch in de digitale wereld."

Binnenkort wordt de Wet Persoonsregistraties vervangen door de
Wet Bescherming Persoongegevens. De Wet Computercriminaliteit II
komt eraan, en de Telecomwet verplicht Internet Service Providers
hun systemen aftapbaar te maken voor de ‘daartoe bevoegde
instanties’. Wereldwijd is er Echelon: een enorm elektronisch
spionagenetwerk dat is ontwikkeld door de Amerikaanse NSA. Het
Europees Parlement heeft een commissie ingesteld die onderzoek
gaat doen naar deze praktijken en dit najaar houdt ook de Tweede
Kamer een debat over eventuele schending van privacy.


Ontwikkelingen op het gebied van privacy zijn dus in volle gang.
Maar wanneer is het gebruik van persoonsgegevens gerechtvaardigd?
Gaat justitie niet te ver met bepaalde aftapregelingen, en wie is
er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het gebruik van deze
gegevens? En hoe stellen bedrijven, waaronder Internet Service
Providers, zich op, hoe staat het met een Code of Conduct en wat
is de positie van de burger?

Deze en andere vragen omtrent privacy en het Internet zullen
tijdens dit symposium behandeld en onderzocht worden vanuit de
perspectieven van de burger, de overheid, en het bedrijfsleven.

Het gehele symposium is ook live via het Internet te volgen (ism
De Digitale Stad): http://www.balie.nl/live  of
http://live.dds.nlPROGRAMMA

13:00 - 13:30 Inloop

13:30 - 13:45 Opening door Wen Ruwhof
        directeur Nivon en voormalig voorzitter Webgrrls

13:45 - 14:05 Tappen in Nederland
        Maurice Wessling, directeur Bits of Freedom

14:15 - 14:35 Het gebruik van persoonsgegevens
        Fred Eisner, voorzitter NLIP

14:45 - 15:05 Bestaande wetgeving en nieuwe ontwikkelingen
        Alexander Patijn, raadsadviseur
        Ministerie van Justitie

15:15 - 15:45 Pauze

15:45 - 17:00 Debat met:

   * Maurice Wessling
     Bits of Freedom
   * Fred Eisner
     NLIP
   * Alexander Patijn
     Ministerie van Justitie
   * Karin Spaink
     schrijfster / Bits of Freedom
   * Wibo Koole
     Consumentenbond
   * Bernard Hulsman
     Registratiekamer


_______________________________________

KAARTVERKOOP EN TELEFONISCH RESERVEREN
Toegangsprijs: fl. 15,-- (fl. 10,-- Leden NLIP - Webgrrls
en CJP / CKV / PAS 65 / Stadspas / Collegekaart).

Reserveren: 020 - 55 35 100.
Ma t/m do van 14.00 - 20.00 uur,
vr van 14.00 - 21.30 uur
en za van 17.00 - 21.30 uur.

Openingstijden kassa:
ma t/m do van 17.00 - 20.30 uur,
vr en za van 17.00 - 22.00 uur.

Informatie:
Hinde ten Berge (NLIP) 070 - 314 0291
_______________________________________

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
http://www.balie.nl

Vereniging van Nederlandse Internet Providers (NLIP)
http://www.nlip.nl

Webgrrls
http://www.webgrrls.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).