Jos Horikx on 5 Sep 2000 13:31:06 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] New Technologies & the City: the Future of Europe


At 11:46 05-09-00 +0200, Francisco van Jole wrote o.a.:
>At 20:31 04-09-2000 +0200, www.rogervanboxtel.nl wrote:

>>De ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie 
>>(ICT) gaan razendsnel.

>Ja, dat hoor ik wel vaker. Kan iemand me nu eens uitleggen welke 
>ontwikkelingen er nu eigenlijk razendsnel gaan?

Ik denk dat bedoeld is te zeggen dat overheden er altijd als de 
kippen bij zijn om als er enige maatschappelijke ontwikkeling
van enig belang dreigt, de regie van het een en ander zo snel
en doeltreffend mogelijk over te nemen.

Het doeltreffende blijkt dan hier uit, dat er stukken worden
afgescheiden die slechts bij zeer oppervlakkige lezing iets lijken 
te betekenen maar die bij nader onderzoek geen enkele substantie 
blijken te hebben zodat een inhoudelijke uitwisseling van gedachten 
en opvattingen bij voorbaat onmogelijk is geworden.

Uit de stukken van Korthals blijkt dat er al heel lang gedachten
leven bij de ambtenarenklasse over hoe met het nieuwe medium
om te gaan (de nadruk dient gelegd op de uitbating van de 
commerciele mogelijkheden ervan, wetgeving zou dat niet in
de weg mogen staan) en uit het werk van internetjournalist
Duncan Campbell blijkt dat niet alleen de ambtelijke gedachten-
vorming allang heeft plaatsgevonden, maar de implementatie
met betrekking tot de uitvoering ervan allang in kannen en
kruiken is. Ook in Nederland, zie o.a.:

http://www.independent.co.uk/news/World/Europe/2000-07/spy090700.shtml
en http://www.guardianunlimited.co.uk/online/story/0,3605,352394,00.html

Ook zijn er in internationaal verband al afspraken gemaakt die
het de ondertekende landen het mogelijk moet maken met een
verwijzing naar deze accoorden het binnenslands gebruik van 
encryptie-programmatuur aan te pakken. Deze afspraken (ik
doel hier op de Wassenaar akkoorden, waar encryptie program-
matuur in dezelfde categorie wordt ondergebracht als bepaalde
wapens) zijn dan onder andere gemaakt met landen als China en 
Rusland. Het moge duidelijk zijn dat groepen burgers die zich 
bijvoorbeeld in mensenrechtenorganisaties verenigen in de praktijk
niet zonder dergelijke software kunnen. (Als ze tenminste via het 
Internet willen communiceren)

Waar zijn de ministeriele briefjes verschenen waar de internet-
tende burgers voorgelicht werden over de bijeenkomsten waar de
bovenstaande beleidslijnen zijn uitgestippeld en bekrachtigd?
Wanneer is de kiezer van dit soort plannetjes op de hoogte gebracht
zodat hij via het democratisch instrument van de verkiezingen
daarover zijn signalen heeft kunnen afgeven? 

Waarom mogen wij als internetters nu langs de zijlaan staan klappen 
voor types als burgemeester Deetman, minister Van Boxtel, wethouder
Verkerk, en Schiphol-topman Cerfontaine, Eurocommissaris Barnier
die met zijn allen iets met het internet willen (wat het is, sla me dood
ik heb geen idee, maar het zal wel weer commercieel worden en geld
en ambtelijke aandacht gaan kosten) die ik geen van allen ooit op enig 
serieus internetforum ben tegengekomen.

Internet is een communicatiemedium. Als de politiek daar iets mee
wil dan stel ik het volgende voor: informeer de burger over waar
de politiek het over heeft. Dat kan nu zonder foldertjes, zonder
noemenswaardige kosten. Laat zien dat je open en eerlijk politiek
kunt bedrijven. Laat zien dat je niet met het bedrijfleven samenklit.
Laat zien dat je de kiezer niet beschouwt als iemand die het politieke 
proces slechts dient te legitimeren. Laat *zien* dat je de internettende 
democratische burger zijn/haar achtergrondinformatie niet onthoudt. 

Communiceer.


JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).