Ronald van Raaij on 4 Sep 2000 23:23:16 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] francisco versus marie-jose in de kwestie kranten.com


Op het gevaar af voor een drammer te worden aangezien, deze discussie begint
te lijken op een die een tijdje geleden al is gevoerd (zonder echt
duidelijke uitkomst echter).

Vandaar dat ik wel eens meningen zou willen horen over een aantal zaken die
me bezig houden:

- sinds de amerkaanse overheid niet meer het leeuwendeel van de kosten van
het internet op zich neemt, is het in feite een op puur commerciele
grondslag gebaseerde infrastructuur geworden. Het is naar mijn idee te
danken aan 'internetters van het vroege uur' dat er (nog) geen 'greep naar
de macht' is geweest van die bedrijven die de infrastructuur in feite
betalen. Aan de andere kant dienen de eerste tekenen zich al aan, zie
bijvoorbeeld hoe domeinnaam disputen op dit moment veelal verlopen, en de
napster en 2600.com rechtszaken.
- Aan de andere kant proberen overheden en politieke pressiegroepen wel
degelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van het internet. De pogingen
van links, rechts en puriteins om voor hen onwelgevallige inhoud te weren
zijn niet van de lucht.
- Ondertussen probeert inderdaad iedereen geld te slepen uit de boom (spr.
uit op zijn engels dus), de verschillende goldrushes van het eind van de
vorige eeu zijn wellicht de beste analogie, met hier en daar verscheidene
merkwaardige uitwassen (zie bijvoorbeeld dit artikel:
http://www.theregister.co.uk/content/6/12948.html).
- Op heel het internet vinden discussies plaats, waarin de verscheidene
vragen worden geraakt, maar juist die mensen die in de richting een
oplossing zouden kunnen werken, blijven continu 'anarchistisch' bezig:
iedere poging tot een discussie over regulering wordt getorpedeerd met
technocratische argumenten dat het onmogelijk is, en anders wel onmogelijk
wordt gemaakt.
- Ondertussen is de rechterlijke macht her en der bezig met zaken waar ze
niet goed voor is uitgerust, uiteraard houdt dit een hoop advicaten van de
straat, en pikken die ook nog een graantje mee van de booming business, maar
dat heeft wel tot gevolg dat 'klassejustitie' om de hoek ligt: diegene die
zich de beste advocaten kan veroorloven zal op voor rechters onontgonnen
terrein (wetgeving en jurisprudentie ontbreken, laat staan kennis) zal in
het algemeen de zaak winnen, en daarmee de jurisprudentie zetten.
- Met andere woorden: De anarchistische instelling van 'internetters van het
vroege uur' zorgt er m.i. voor dat een gebrek aan regelgeving de
'entrepeneurial cowboys' bevoordeelt, die gaan met een zak poen de strijd
aan om regelgeving via de rechter (en lobbygroeperingen) af te dwingen
diegenen die tegen die regelgeving strijden zo onwelgevallig is.
- Ik begrijp dat juist de vastlegging van zaken het 'alles kan' karakter van
het internet om zeep zal helpen, maar dat gaat zonder dat ook wel naar de
haaien. Waarom niet voordat de rechters en lobbygroepen de zaak kunnen
verkloten een soort internet handvest opgesteld (RFC 0 bijvoorbeeld ;-))?
Dat zou dan als leidraad voor wetgeving kunnen dienen (of juist het
achterwege blijven ervan). Juist in de (nog) aanwezige democratische
structuur van internet zou zoiets uitstekend voorbereid kunnen worden. Of is
het al te laat?


Ronald


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).