Peter Olsthoorn on 2 Sep 2000 08:41:49 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] francisco versus marie-jose in de kwestie kranten.com


Als journalisten elkaar gaan beschuldigen kunnen jullie nog gaan lachen, zeker met morele oordelen.

Want *al* die journalisten die zoveel schreven over Kranten.com vs. PCM hebben hun bankrekening al jarenlang volgeschreven met gebruikmaking van wat er op Internet is, samen 100 keer meer geparasiteerd dan die knapen van kranten.com. Dat geldt ook het liefdewerk oud papier, zoals Smallzine, 2525 of Wolwatch.net op Internet, niet voor geld gemaakt maar uit honger naar aandacht. De meeste Internetjournalisten zetten nauwelijks nog een voet over de drempel voor hun werk maar kiezen voor gemakzucht met muis en beeldscherm.

Bij Francisco lopen de juridische en morele oordelen dwars door elkaar, en dat maakt zijn betogen in deze kwestie aldoor zwakker. Kranten.com was een fraai juridisch grensgeval van een zeer matige publicatie, en Napster is een interessant  juridisch grensgeval van gasten die aan hun mooie innovatie willen verdienen. Francisco had ook uitstekende argumenten in beide kwesties, andere journalisten eveneens, zoals zeker Herbert Blankesteijn.

Ik vind het niet juist om Marie-Jose Klaver te kapittelen daar ze de euvele moed toonde om haar mening te wijzigen, en er dan aan toe te voegen dat die kranten.com gasten haar vriendin te grazen proberen te nemen.
Je mening aanpassen is voor een journalist beter dan verblind door eigenwaan koste wat kost je gelijk proberen te halen, en andersluidende meningen te plaatsen onder de noemer 'pr-instrument'.

Die gasten van kranten.com proberen een paar centen bij te verdienen, en beleven met dat werk zelf denk ik weinig plezier. Toen ik na de rechtszaak vroeg of ze nu een stimulans hebben om er echt een goeie site van te maken was het antwoord negatief. Toen ik student was ging ik wekelijks langs de deur met een mand bloemen, een veel leuker medium dan internet. (Ik heb die knapen vannacht wel de oren gewassen en gevraagd die door Francisco goed gevonden misselijke fouten te herstellen, voor opvoeden is het nog niet te laat.)

Maar daar ging het niet om. De zaak was juridisch, niet moreel. Moreel oordelen: In www.onlijn.nl lees ik in een interview met FvJ iets over de voorkeur voor het onderwerp Atari boven misstanden in kindercreches. En waarom zo zwijgen over Bitmagic, betreft dat niet een aandeel in een tbv e-commerce en beoogde mondiale roem opgepompt bedrijf met veel geld van vc's zoals Felipe, Roel en Maurice?

En kreeg ik zelf tot 1 juli jl. niet een vorstelijk bedrag uit de overschotten van KPN-rekeningen bij de weduwe te Appelscha overgemaakt om 300 dagen per jaar van heel vroeg tot laat alles en nog wat van Internet te jatten en, godbeterehet, daarmee ook nog een blatende deskundoloog te worden; in plaats van in de modder van Roemenie en Oekraine relevante reportages te maken.

Er is na advocaten, aannemers en makelaars geen beroepsgroep die zo'n kluit boter op het hoofd meedraagt vanwege inconsequente meningen en aanvechtbaar gedrag als juist journalisten.

(Wat zwaarwichtig weer, weet er iemand een paar goeie grappen over journalisten?)

Peter Olsthoorn

At 13:35 2-9-00 +1000, you wrote:
Uit: www.2525.com (Nieuwsbrief van 1 september 2000)

FvJ: DE OMMEZWAAI

De zaak kranten.com heeft de afgelopen maanden vrijwel onopgemerkt een
verrassende wending gekregen. Smallzine ontdekte dat een van de
belangrijkste pleitbezorgers van kranten.com, NRC-journaliste Marie-Jose
Klaver, haar mening de afgelopen maanden ongemerkt 180 graden bijdraaide. In
een reactie bij Emerce bestempelde ze in maart kranten.com-kloon Linknews
nog als 'jatwerk'. Ook andere journalisten, waar onder die van Emerce zelf
uitten in maart bedenkingen bij Linknews: "Vanuit de optiek van de
contentprovider zijn er echter wel bezwaren te bedenken tegen deze vorm van
systematisch 'linken'. Headlines worden vaak als ruilmiddel gebruikt en zijn
dus waardevol." De enige bijval voor Linknews kwam van Martin Klerx van
kranten.com.
Nog geen half jaar later blijkt de stemming onder journalisten volledig
omgeslagen. Klaver bijvoorbeeld schreef een vurig pleidooi voor kranten.com.
Niks meer jatwerk: "Wie is opgegroeid met internet, vindt hyperlinken zo
vanzelfsprekend dat hij een bedrijf dat daar tegen is, zal mijden."
Twee factoren lijken bij de media-omslag een rol te spelen: de antipathie
(ook onder journalisten) tegen uitgever PCM en de actie van advocaat mr.
Dirk Visser om de eis van PCM te bestempelen tot een verbod op 'deeplinken'
en een 'bedreiging voor internet'. Vooral dat laatste maakte veel indruk en
werd klakkeloos overgenomen.
De overeenkomst met de Amerikaanse berichtgeving over Napster is groot. Ook
daarbij bleek het beeld van David versus Golitah en de begrijpelijke afkeer
van de muziekindustrie een grotere - emotionele - rol te spelen dan een
zuivere beoordeling en een kritische kijk op het bewuste bedrijf.
PCM zelf gaat in dit geval evenmin vrijuit. Voor de uitgever geldt dat ze
niet alleen haar zaak op krakkemikkige wijze heeft bepleit maar vooral de
kracht van internet als pr-instrument heeft onderschat. Dat laatste
bevestigt het beeld dat de uitgever niet veel van internet snapt.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).