Wlfr on Wed, 12 Apr 2000 00:23:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] TTp379:vdHeide:JODI:Wlfr:Rekveld:Ueda


                  1/8     Edwin van der Heide      _ 5
         JODI
       Joost Rekveld
        Maki Ueda
         Wlfr
                    _10

        ----------
        Pagina 379
        ----------
                    _15

     Vijf mediakunstenaars
      presenteren werk
      op NPS-Teletekst
                    _20


     English summary below
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  2/8
Teletekst. Maximaal 40 x 23 karakters,
78 x 69 pixels, 8 kleuren, ongeveer 1
beeld per 5 seconden... het klinkt niet
direct als de nieuwste standaard in mul-_ 5
timedia. Desondanks is dit wonderlijke
medium ook nu nog erg populair.

Vijf kunstenaars uit uiteenlopende di-
sciplines lieten zich vrijwillig beper- _10
ken en inspireren door Teletekst. Ter
ere van het twintigjarig jubileum van
NOS-Teletekst maakten zij verrassend
werk vanuit zeer verschillende invals-
hoeken.                 _15

Van 1 april tot en met 31 mei 2000 kunt
u iedere dag het werk van een van deze
kunstenaars zien op pagina 379 van NPS-
teletekst. Uitzendschema op pagina 380. _20

Dit project werd financieel mogelijk ge-
maakt door de NPS.
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  3/8

Edwin van der Heide

SYM 1 t/m SYM 9          2000 _ 5
Puntsymmetrische pixelwolken dansen over
het televisiescherm en vormen Rorschach-
test-achtige figuren.

Kleur               2000 _10
Een 'flicker-film' voor Teletekst: com-
plementaire kleuren wisselen elkaar af.


                    _15
Te zien op pagina 379:
     4, 9, 14, 19, 24, 29 apr 2000
     4, 9, 14, 19, 24, 29 mei 2000

Edwin van der Heide (1970) is componist _20
van electronische muziek, klank-instal-
laties en performances.
www.knoware.nl/users/heide
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  4/8

JODI

zonder titel            2000 _ 5
l><ead><title>j%20WLHMj[N.C</titlead5
b5djjBGCOLjR="j00jjfjjEXT="#0555jjj"
j0@@@00@ V[[="#0j0j jL505jj"j@STYLE>

zonder titel            2000 _10
\\\]]]^^^___```aaabbbcccdddeeefffggghh
ijjjkkklllmmmnnnooopppqqqrrrssstttuuuv
xxyyyzzz{{{|||}}}~~~ LLLLL     
LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL
                    _15
Te zien op pagina 379:
     5, 10, 15, 20, 25, 30 apr 2000
     5, 10, 15, 20, 25, 30 mei 2000

;;; ;;I;I;;;I;;;I;;;;I;;;;;I;;;II; _20
IIII HTTP://TELETEXT.JODI.ORG
I;I;III;;IIII;;;II;I;I I; ; ;;;
www.jodi.org
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  5/8

Joost Rekveld

#29-I               2000 _ 5
Een voorstudie van wat uiteindelijk moet
uitmonden in een computergegenereerde,
abstracte film waarin alle beelden opge-
bouwd zijn uit overlappende kleurvlak-
ken. Uitgangspunt voor de compositie  _10
zijn de ruimtelijke en dynamische dub-
belzinnigheden die ontstaan door ver-
schillende soorten kleuroverlapgedrag
te combineren.
                    _15
Te zien op pagina 379:
     7, 12, 17, 22, 27   apr 2000
  2,  7, 12, 17, 22, 27   mei 2000

Joost Rekveld (1970) maakt abstracte  _20
films en kinetische lichtinstallaties.

www.xs4all.nl/~rekveld
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  6/8

Maki Ueda

Een dag van een eenzame hond    2000 _ 5
Animatie over een dag uit het leven van
een jong hondje dat alleen thuis is. Ze
gaat op onderzoek uit in het huis. Maar
als ze moe wordt en in slaap valt, be-
gint ze te dromen...          _10

zonder titel            2000
Digitalisatie-experiment op basis van
de afbeelding van een paprika.
                    _15
Te zien op pagina 379:
     8, 13, 18, 23, 28   apr 2000
   3, 8, 13, 18, 23, 28   mei 2000

Maki Ueda (1974) komt uit Japan. Zij in-_20
teresseert zich voor de relatie tussen
kunst en omgeving.
www.sfc.keio.ac.jp/~makiueda
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  7/8

Wlfr

3dTt                2000 _ 5
Twaalf varianten op de kubus worden in
hun rotatieproces geprojecteerd op het
platte teletekst-scherm. De lage resolu-
tie zorgt ervoor dat de vormen zich be-
wegen in het grensgebied tussen ruimte- _10
lijke herkenbaarheid en een tweedimen-
sionaal lijnenspel.
De ?-toets biedt soms visueel houvast.

                    _15
Te zien op pagina 379:
     6, 11, 16, 21, 26   apr 2000
1,    6, 11, 16, 21, 26, 31 mei 2000

Wlfr is een potentiele ordening van   _20
gegevens en wordt onderzocht door
T A W Stolk (1967).
www.wlfr.nl
  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40

                  8/8

Pagina 379 (Page 379) is a project for
the teletext system of the Dutch natio-
nal broadcaster NPS. Five artists from _ 5
different backgrounds voluntarily let
themselves being limited and inspired
by this medium of 40 x 23 characters,
80 x 69 pixels, 8 colours and a frame
rate of at most 1 image per 5 seconds. _10
Pagina 379 runs from 1 April until 31
May 2000 on page 379 of NPS-Teletext.

For those who can not receive Dutch
national television, the teletext    _15
service is on line. See http://
teletekst.nos.nl/cgi-bin/tt/nos/page/379
for the project. Please note that this
www-interface does not refresh auto-
matically and does not include special _20
features like transparency-to-tv and
the ?-button.

  |  |  |  |  |  |  |  |
  5  10  15  20  25  30  35  40
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).