mauzz on Sat, 8 Apr 2000 19:48:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] IRCnet staking


Omdat alle IRCnet servers op de hele planeet sinds gisteravond onbereikbaar
zijn geweest, 
lijken deze zich bij de staking te hebben aangesloten.
(met uitzondering van een server in Seattle)

MauzZ

http://www.nl.ircnet.org/strike.html :
(There's also an english version)

"IRCNet Staakt

Vanaf vrijdagmiddag 7 april 12 uur 's middags tot zaterdagavond 8 april
20:00 Nederlandse tijd zijn de Nederlandse IRCNet-servers niet
bereikbaar. 

De Nederlandse IRCNet-operators sluiten zich hiermee aan bij de staking die
door de Duitse IRCNet-operators is georganiseerd. 

Waarom ?

De afgelopen maanden worden IRC-servers steeds vaker slachtoffer van
zogeheten DDoS (distributed denial of service) aanvallen. Deze
aanvallen zijn van een dermate aard dat niet alleen de IRC-server zelf,
maar ook het hele netwerk van de ISP of universiteit hier grote overlast
van ondervindt. Deze vorm van aanvallen is voor een Duitse aanbieder al
aanleiding geweest om maar helemaal te stoppen met het aanbieden
van IRC. Meerdere andere aanbieders (ook Nederlandse !) zijn dat op dit
moment aan het overwegen. 

Wie veroorzaken dit ?

Een kleine groep mensen meent hun onderlinge vetes uit te moeten vechten
via IRC. Dat is niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat voor het
uitvechten van deze vetes IRC servers bewust doel van een aanval worden.
Steeds minder middelen worden geschuwd, en van enige
consideratie jegens andere gebruikers is geen sprake. 

En dus ?

Wij, de Nederlandse IRCNet-operators, willen dat dit ophoudt. Wat wij tot
voor kort nog als een vorm van 'sport' zagen, het draaiend
houden van een IRC-netwerk, kost ons door deze aanvallen dermate veel extra
tijd en inspanning dat voor ons de lol er af raakt. We kunnen
het bovendien richting de universiteiten en providers waar de servers
staan, niet langer verdedigen dat het nut van het draaien van een
IRC-server opweegt tegen de grote overlast die zij ondervinden van alle
aanvallen op die IRC-servers. 

De Nederlandse IRCNet-operators, 

Remco van Mook (OmeHenk)
Andre Koopal (koopal)
Cor Bosman (cor)
Mark Visser (Laser_)
Jan Pieter Cornet (johnpc)
Remco van Zuijlen (TW)
Rene van Valkenburg (jiggel)
Mark Koenen (TheNose)
Leon Brouwers (Limbo2)
Alex Bleeker (Z_Reau)
Tjerk Vonck (Krejt)

Meer informatie:

http://www.nl.ircnet.org/strike.html "

Over Internet Relay Chat in NL:
http://www.nl.ircnet.org/irc_nl.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).