www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> [OKNO] OpenGreens database workshop
okno on Sat, 7 Sep 2013 11:13:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> [OKNO] OpenGreens database workshop


.
OpenGreens database workshop
13-14 August 2013


OpenGreens are hybrid spaces, environments which blend the natural and the artificial. Analogue monitoring methods and digital tools are used for keeping track of plants and animals populating the gardens. The gathered data are stored in the Connected OpenGreens database, an online network that translates the gardens’ evolutions into numbers, text and image and that serves both artistic and environmental purposes.

In August, media artist Shu Lea Cheang is arriving at OKNO for a residency interweaving technology and ecology. In this month’s working sessions at OKNO’s outdoor rooftop laboratory, participants will be exploring possible links between the Connected OpenGreens platform and the virtual archive Shu Lea created within the context of the artistic seed exchange project Seeds Underground. Throughout the workshop, they will equally be brainstorming ideas for the development of a new device for the OpenGreens database, a mobile app facilitating observations on the Open Fields.

Please contact steklo {AT} okno.be if you are interested in attending.

http://opengreens.okno.be
http://seedsunderground.net

----------

OpenGreens databank workshop
13-14 augustus 2013


OpenGreens zijn hybride ruimtes, groene zones waarin natuur en cultuur in elkaar overvloeien. Analoge methodes en digitale hulpmiddelen worden ingezet bij de observatie van planten en dieren. De verzamelde data worden opgeslagen in de Connected OpenGreens databank, een online netwerk dat de evolutie van de tuinen in kaart brengt en inspireert tot artistieke en ecologische acties.

In augustus palmt mediakunstenares Shu Lea Cheang de OKNO-ruimtes in voor een residentie op het raakpunt van technologie en het streven naar duurzaamheid. Tijdens een workshop in OKNO’s experimentele daktuin onderzoeken deelnemers mogelijke verbindingen tussen het Connected OpenGreens platform en het virtuele archief dat Shu Lea creëerde in het kader van Seeds Underground, een project rond zadenruil als artistiek statement. Gedurende de tweedaagse wordt er bovendien nagedacht over een nieuwe toepassing voor de OpenGreens databank, een mobiele app die veldwerk vergemakkelijkt.

Stuur een e-mail naar steklo {AT} okno.be als je er graag bij bent.

http://opengreens.okno.be
http://seedsunderground.net

----------

OKNO – Koolmijnenkaai 30/34 Quai des Charbonnages – 1080 Brussels – Belgium
W http://okno.be – M steklo {AT} okno.be – T + 32 2 410 99 40

OKNO is supported by the Flemish authorities, the VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) and the European Commission’s Culture Programme.
_______________________________________________
OKNO mailing list
OKNO {AT} okno.be
http://okno.be/mailman/listinfo/okno
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann