www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> [OKNO] Flow*
okno on Tue, 30 Jul 2013 16:46:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> [OKNO] Flow*


.
Flow*
June 27-July 7, 2013


Flow* is about diffusion, entropy, fluid dynamics – stuff that flows.
It's about taking a simple physical process and magnifying it until it becomes nice and abstract.
It's about storms in teacups, clouds, nebulas, filtered light. It's about diving headfirst into a bowl of miso, with super goggles enhanced vision.
It's to hit the sweet spot between the natural and the artificial, because that's where the magic happens.
Then this is made into an installation, with sound and projectors – it is the nineties after all.
The meaning is what you attach to it. Nature doesn't care about meaning, so let's not make it too intellectual.
I just want to make something beautiful about processes we see daily but forget to observe.
Let's see whether this installation gets closer to that idea.


Since the end of May, media artist Isjtar has been working at OKNO's during a residency focusing on Flow*. On June 27 at 8 p.m., he is presenting the result of this process. The exhibition at the OKNO studio can be visited until July 7, from 5 to 8 p.m. daily except Monday.

The Flow* project is supported by the Flemish authorities. Thanks to iMAL, and especially to Marie-Mathilde Verlinden, Ofer Smilansky and Saliba Roubache.

http://isjtar.org/

----------

Flow*
27 juni-7 juli 2013


Diffusie, entropie, vloeistofmechanica: Flow* vertrekt vanuit een fascinatie voor alles wat vloeit.
Het gaat erom een eenvoudig natuurlijk proces te nemen en het uit te vergroten tot het abstract wordt.
Flow* gaat over storm in een glas water, over wolken, nevels en gefilterd licht, over kopje onder gaan in misosoep met een verhelderende loep als oogglas.
Het gaat om het punt waar het natuurlijke en het artificiële versmelten.
Dat wordt dan een installatie, met geluid en projectors – dit zijn tenslotte de jaren 90.
De betekenis is diegene die de toeschouwer eraan geeft: in de natuur is betekenis niet belangrijk.
Met Flow* wil ik gewoon iets moois maken over dingen die we elke dag zien, maar waar we vergeten naar te kijken.
Benieuwd of het lukt.


Sinds eind mei werkt mediakunstenaar Isjtar bij OKNO aan Flow*. Op 27 juni om 20 uur stelt hij het resultaat van zijn residentie voor. De tentoonstelling in de OKNO-studio blijft geopend t.e.m. 7 juli, en kan behalve op maandag elke dag bezocht worden tussen 17 en 20 uur.

Het Flow*-project wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Met dank aan iMAL, en in het bijzonder aan Marie-Mathilde Verlinden, Ofer Smilansky en Saliba Roubache.

http://isjtar.org/

----------

For further information and details, please check our website okno.be with the latest events and news. If you need more info, give us a call at + 32 2 410 99 40 or contact steklo {AT} okno.be.

You can reach us by public transport using metro lines 1 and 5 (stop Graaf van Vlaanderen/Comte de Flandre) or tram 51 (stop Vlaamsepoort/Porte de Flandre).

OKNO – Koolmijnenkaai 30/34 Quai des Charbonnages – 1080 Brussels – Belgium
OKNO is supported by the Flemish authorities, the VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) and the European Commission's Culture Programme.
_______________________________________________
OKNO mailing list
OKNO {AT} okno.be
http://okno.be/mailman/listinfo/okno
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann